Pre-testen: Alleen potentieel succesvolle campagnes uitrollen

Een nationale speler in de distributie sector wilde in een vroeg stadium meten wat het effect van zijn on- en offline communicatie campagne zou zijn. Met als einddoel risico's te beperken en alleen potentieel succesvolle campagnes uit te rollen. De oplossing voor deze vraag is gevonden in het pre-testen van communicatie uitingen.

Om de vraag goed te beantwoorden is eerst gekeken naar de definitie van een succesvolle campagne: wat zijn de doelstellingen en op basis van welke KPI's kunnen deze doelstellingen meetbaar gemaakt worden. Uiteindelijk hebben we een lijst van een beperkte set indicatoren opgesteld. Uiteenlopend van merkvoorkeur, tot imago, waardering, interesse en aankoopintentie.

Ontwikkelen onderzoeksopzet en vragenlijst

Op basis van deze doelstelling is een onderzoeksopzet gemaakt waarin onderwerpen als representativiteit, betrouwbaarheid en het onderzoeksmodel uitgewerkt werden. Vervolgens zijn de doelstellingen en KPI's vertaalt naar een standaard vragenlijst. Deze vragenlijst ondersteunt de mogelijkheid verschillende uitingen te laten zien. In alle formaten. Zowel print als online pagina's en filmpjes.

Pre-testen communicatie uitingen

Bij de ontwikkeling van iedere nieuwe campagne worden een aantal varianten gemaakt. Deze varianten worden voor de start van de campagne getoetst onder een representatieve groep klanten en prospects.

De resultaten van deze onderzoeken worden vervolgens in één database verzameld en geanalyseerd. Zo kunnen de resultaten van de verschillende campagnes met elkaar vergeleken worden (benchmarken) en ziet de adverteerde in één oogopslag welke uiting het beste scoort op de vooraf gedefiniëerde KPI's.

Relevante en effectieve communicatie

Dankzij deze pre-test is het bedrijf in staat effectiever te communiceren met de doelgroep. Met de opgebouwde benchmark resultaten, kan het bedrijf zijn nieuwe communicatie campagnes challengen ten opzichte van de best scorende uitingen. Alleen de meest succesvolle uitingen worden gebruikt in de campagne. Zo kan de campagne continue verbeterd worden.

Betrokken doelgroep

Doordat het bedrijf de doelgoep mee laat praten over hun communicatiestrategie, creëert deze een hogere betrokkenheid. Klanten en prospects voelen zich gewaardeerd en hebben een meer affiniteit met je merk. Uiteindelijk zal dit leiden tot een hogere loyaliteit.

De rol van Waardevol

Vaak hoor ik zeggen "Een vragenlijst opstellen kan toch iedereen?" Dat klopt misschien. Maar meet je ook daadwerkelijk wat je meten wilt? Want daar zit hem nu juist de crux!

Waardevol adviseert in het definiëren van de juiste KPI's. Vervolgens zetten wij deze om in een onderzoeksopzet en een vragenlijst. Hierbij besteden we extra aandacht aan de representativiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek alsmede de kwaliteit van het panel en de vragenlijst. Vervolgens verzorgen wij het veldwerk en analyseren wij de resultaten. Bij de analyse letten wij scherp op invulgedrag en uitschieters. Tenslotte maken wij de resultaten inzichtelijk en geven wij concreet advies over de te nemen vervolgstappen.

Meer weten over het meten van campagnes?

Wil je graag eens met ons van gedachte wisselen over het meten van de effectiviteit van je campagnes? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.