Waardevolle Co-creatie

Het succes van innovatie is sterk afhankelijk van de mate waarin deze voldoet aan de wensen van je doelgroep. Betrek je klant daarom altijd bij de ontwikkeling van je product of dienst.

Waardevol sluit je klant aan bij je productontwikkeling. Wij helpen je de potentiële doelgroep scherp te krijgen en deze een stem te geven. Verder adviseren wij welke inzichten en welk type onderzoek past bij welk stadium van het co-creatie proces en voeren het uit. Hierbij houden wij het overzicht en heroverwegen wij kleine signalen uit voorgaande stappen die in eerste instantie niet relevant leken. Ten slotte rapporteren wij de resultaten en geven concrete handvatten voor vervolgstappen.

Zo werk je aan waardevolle innovaties.