Waardevol Klantbeleid

Waarde ván de klant door waarde vóór de klant

Waardevol staat voor het creëren van waarde ván de klant, door het bieden van waarde vóór de klant. Hoe doen wij dat? Gewoon door de klant centraal te stellen. Klanten echt te leren kennen, een marketing- en communicatiestrategie te ontwikkelen die bij hun past, en te zorgen voor een optimale klantbeleving gedurende de gehele customer journey.

Identificeren, segmenteren, communiceren

Wij identificeren klanten die het waard zijn extra aandacht te geven. Of welke juist minder aandacht hoeven te krijgen. Dit doen wij door op basis van klantwaarde. Met behulp van verschillende databases en analyse technieken berekent Waardevol wat de waarde van je klanten is in termen van omzet en kosten per klant. Daarnaast, maken wij inzichtelijk welke waarde jij biedt aan je klanten. Wat hun wensen en behoeften zijn, in hoeverre jouw marketing- communicatie hier op aan sluit en welke invloed dit heeft op hun loyaliteit. Wij meten deze klantbeleving voor je product of dienst. Of in bredere zin, over de hele customer journey.

Segmenteren op basis van klantwaarde

Op basis van deze inzichten deelt Waardevol je klanten op in groepen (segmenteren) en wijzen aan welke klant tot welke groep hoort. Omdat niet iedereen affiniteit met cijfers heeft, geven we iedere groep een gezicht door middel van persona's. Zo komen de segmenten tot leven en kan de hele organisatie ze leren kennen.

Concreet advies

Nu je weet wie je klanten zijn, wat ze van je verwachten en in hoeverre je hieraan voldoet, kan je een klantgericht marketing- en communicatiebeleid ontwikkelen. Waardevol ondersteunt je daarbij. Zo geven wij concreet advies over de beste strategie per groep. Dit advies bevat concrete handvatten over hoe je waarde kan creëren, op welke moment in de customer journey, via welk kanaal en met welke uiting.

Denk hierbij aan het ontwikkelen van cross-, up– en deepsell activiteiten, een proactief klanttevredenheids- of loyaliteitsbeleid, of productontwikkeling door middel van co-creatie. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat wij adviseren minimaal te investeren in bepaalde klanten. Gewoon omdat ze het niet waard zijn.

Meten, monitoren en sturen

Waardevol stopt niet bij het geven van advies. Wij streven naar resultaat. Daarom werken wij fact-based. Wij meten het effect van de gekozen strategie, overall en per groep. Op basis van de resultaten geven wij concreet advies hoe je toekomstige marketing- en communicatieactiviteiten aan kan scherpen. Waardoor je marketing- en communicatieactiviteiten steeds effectiever worden.

Zo geeft Waardevol je de middelen voor een waardevol klantbeleid.

Sparren?

Wil je met ons sparren over hoe jij je klant centraal kan zetten? Neem dan contact met ons op.