Werkwijze Waardevolle Communicatie

CommunicatieInzicht in klantgroepen

Met behulp van verschillende onderzoek- en analysemethoden maakt Waardevol  inzichtelijk wat de houding van klanten is ten opzichte van bepaalde eigenschappen van je product of dienst. Daarnaast meten wij hoe belangrijk de klant deze eigenschappen vindt. Om het plaatje compleet te maken, nemen wij ook socio-demografische kenmerken mee. Denk hierbij aan gezinssamenstelling, opleiding en inkomen.

Segmenteren naar klanttypen

Op basis van de verkregen inzichten deelt Waardevol je klanten op in verschillende groepen (segmenteren). Wij wijzen aan welke klant in welke groep hoort en maken een aansprekende beschrijving per groep (persona’s). Tenslotte geven wij concreet advies over de beste communicatie strategie per groep gedurende de gehele customer journey.

Testen meest effectieve boodschap per klantgroep

Nu je weet welke klant wat belangrijk vindt, kan je je boodschap hierop aanpassen. Om te weten welke boodschap het beste presteert, biedt Waardevol een aantal testmethoden aan. Deze testen kunnen voor (pre-testing) of tijdens de campagne (A/B test) gedaan worden. Tenslotte kan Waardevol een post-test uitvoeren als je na de campagne nog verdiepingen wilt over bepaalde resultaten.

Concrete handvatten

Met deze middelen geeft Waardevol niet alleen aan wie waarin geïnteresseerd is. Wij geven ook aan met welke boodschap je ze het beste kan bereiken. Zo geeft Waardevol je concrete handvatten voor een relevante en effectieve communicatie.

Meer informatie?

Meer weten over relevante en effectieve communicatie? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.