Werkwijze Waardevolle Customer Journey

customer_journeyBlauwdruk van Customer Journey

Waardevol maakt eerst een blauwdruk van de belangrijkste contactmomenten met je klant. Hier kijken we niet alleen naar wanneer en waarom klanten contact met je bedrijf hebben. We kijken ook naar hoe de klant contact opneemt, via welk het kanaal.

Inzicht in tevredenheid per contactmoment

Daarna maken we per fase inzichtelijk hoe tevreden klanten zijn over het klantcontact, en hoeveel moeite ze tijdens deze fase moeten doen om het gewenste resultaat te bereiken.

Inzicht in overall tevredenheid

Tenslotte kijken wij over de hele customer journey heen en maken inzichtelijk welke contactmomenten de meeste invloed hebben op een algehele herinnering van een positieve, of negatieve klantervaring.

Concreet advies

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek geeft Waardevol aan welke acties ondernomen kunnen worden om de klantervaring positief te beïnvloeden. Hierbij geeft Waardevol ook aan welke actie als eerste uitgevoerd kan worden, en welke iets langer kunnen wachten. Zo geeft Waardevol concrete handvatten voor een waardevolle customer journey.

Meer informatie?

Meer weten over hoe Waardevol je kan helpen grip te krijgen op de customer journey? Neem dan contact met ons op.