Meer resultaat door menselijke content

Organisaties hebben last van content die tot weinig resultaat leidt. Een van de oorzaken hiervan ligt in het feit dat content vaak niet menselijk is. Ook wel ‘dehumanized content’ genaamd.

Een meer mensgerichte (human-centered) aanpak, waarbij menselijke doelen centraal staan, leidt tot betere resultaten van je contentstrategie.

Een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van mensgerichte content, is de buyer persona. Deze geeft je inzicht in een dag uit het leven van de koper. De doelen die ze nastreven, hun gedrag, hun frustraties en de besluiten die ze nemen.

Want, pas als je weet wie je klanten zijn, en hun gedrag en motivatie begrijpt, kan je content ontwikkelen die aanspreekt.