Fact-based marketing, meer dan alleen een werkwijze

Door fact-based marketing ontstaat er een organisatie waarin de klant centraal staat.

Laatst werd mij gevraagd hoe fact-based marketing eigenlijk in z’n werk gaat. Ik heb geprobeerd hier een antwoord op te geven. Zo begrijpbaar mogelijk, en zonder lastige termen als Marketing Intelligence of Customer Insights... In een serie blogs over fact-based marketing praat ik je graag bij. In deze blog, vertel ik meer over hoe fact-based marketing je bedrijfscultuur beïnvloedt.

Fact-based marketing is een marketingvorm waarbij je stuurt op basis van klantinzichten. Je stelt je marketingplan op, waarin je een aantal strategische en operationele doelen formuleert en onderbouwt met klantgegevens uit databases of onderzoek. Deze gegevens vertaal je naar KPI’s, welke je op regelmatige basis opnieuw berekent en vergelijkt met je gestelde doelen. Als vervolgens blijkt dat je actuele resultaten afwijken van de geplande doelstelling, stuur je direct bij door aan de juiste knoppen te draaien.

Een bedrijfscultuur van pro-actief sturen en verbeteren

Fact-based marketingFact-based marketing is meer dan alleen een werkwijze. Het is een bedrijfscultuur waarbij het management stuurt op basis van klantinzichten, in plaats van buikgevoel. Je kunt je wel indenken dat dit een overlegstructuur met zich mee brengt waarin veel over cijfers en onderzoeksresultaten wordt gesproken. Wat zijn de actuele resultaten, liggen ze in lijn met de geplande resultaten en zijn er mogelijkheden tot verbetering. Door telkens weer op zoek te gaan naar mogelijkheden om KPI's te verbeteren, ontstaat er een cultuur van pro-actief sturen en continue optimaliseren van marketing- en communicatieactiviteiten.

Een organisatie waar de klant centraal staat

Daarnaast creëer je een climaat waarin je klant centraal. Je baseert je strategische en operationele doelen immers op gegevens van je klanten. Je kijkt regelmatig naar zijn gedrag en doet onderzoek naar zijn beleving. Je betrekt hem zelfs bij je productontwikkelingen door middel van co-creatie. Met behulp van persona’s breng je je segmenten tot leven. Zodat iedereen binnen de organisatie ze echt leert kennen en er een organisatie ontstaat waarin klanten centraal staan.
 

Over Waardevol

Waardevol staat voor het creëren van waarde ván de klant door het bieden van waarde vóór de klant

We helpen je de klant centraal te stellen in de onderneming en je marketingcommunicatie af te stemmen op hun wensen, behoeften en gedrag. Ons uiteindelijke doel is een situatie te creëren waarbij klanten zich gewaardeerd voelen en een positieve klantervaring hebben, en bedrijven meer aanbevelingen, meer omzet en een hoger rendement op marketing activiteiten krijgen.

Hierbij hanteren wij een fact-based werkwijze. Door middel van het meten, monitoren en sturen op basis van klantgegevens maken wij resultaten inzichtelijk en geven we je grip op je marketing- communicatiestrategie.

Weten hoe jij je klanten centraal kan stellen? Neem dan contact op.