Meteen naar de inhoud
Waardevol onderzoekt welke klanten loyaal zijn: zowel in hun houding als gedrag. Hierbij nemen wij de verschillende loyaliteitsdrivers onder de loep. Wij zoeken naar onderlinge verbanden tussen deze drivers en geven advies over hoe je gericht klantloyaliteit kunt verhogen. Tenslotte geeft Waardevol de middelen om de loyaliteit te monitoren.

door een consistente strategie. met focus op de loyaliteitsdrivers van het klantloyaliteit model. Te weten imago, betrokkenheid (binding) en vertrouwen verhoog je de klantloyaliteit. En dus klantwaarde. Loyaliteitsmodel.

Wat is Klantloyaliteit

Loyale klanten krijg je niet van de een op de andere dag. Het omvat een diep geworteld gevoel dat klanten hebben met je product, dienst of merk. Een emotie die opgewekt wordt als een klant met jouw merk in aanraking komt. Dit gevoel bouw je op door een authentieke, consistente, transparante en betrouwbare marketingcommunicatie strategie. Zowel in woorden als daden.

Loyaliteit in houding en gedrag

Er zijn twee soorten loyale klanten. Zo heb je klanten die zich loyaal voelen ten opzichte van je bedrijf. Ze voelen een hoge binding, en hebben de intentie een aankoop te doen. Ze gaan alleen niet over tot actie. Daarnaast zijn er klanten die hun loyaliteit ook uiten. Ze gaan over tot aankoop. Bij voorkeur jouw product. Minder snel bij de concurrent. Ze bevelen je product of dienst sneller aan. Soms zijn het zelfs echte ambassadeurs van je merk.

Loyaliteit verhogen

Hoe loyaal klanten zijn wordt beïnvloed door een aantal factoren. Loyaliteitsdrivers. Te weten klanttevredenheid, imago, vertrouwen en betrokkenheid (ook wel binding). Hoe beter je bij je klanten op deze drivers scoort, hoe hoger hun loyaliteit. Om klantloyaliteit te verhogen, zit er dus niks anders op dan gericht te werken aan deze loyaliteitsdrivers: Weten waar jij voor staat. Weten waar je klanten voor staan. Weten in hoeverre dit op elkaar aansluit. Weten of je klant dit ook daadwerkelijk zo ervaart. Weten wat je kan verbeteren. En met welke middelen.

Werken aan loyaliteitsdrivers

Zoals aangegeven, kan je loyaliteit verhogen door gericht te werken aan de verschillende loyaliteitsdrivers. Onderstaand een kleine samenvatting van de drivers, en hoe je loyaliteit kunt verhogen.
Tevreden klanten

1. Tevredenheid

Tevreden klanten doen eerder een herhaalaankoop. Zo zorgen ze niet alleen voor meer omzet. Doordat ze minder klachten hebben, zijn de service kosten lager. En generen dus ook meer winst. Werken aan klanttevredenheid wil niet zeggen dat je altijd overal in moet uitmunten. De uitdaging bij tevredenheid is een uitstekende ervaring te bieden op momenten die er daadwerkelijk toe doen. Niet alleen bij gebruik van je product of dienst. Ook tijdens de verschillende contactmomenten gedurende de customer journey.

2. Imago

Het imago van je bedrijf zorgt er voor dat iemand zich kan identificeren met je merk. Bij gedeelde waarden heeft een klant meer affiniteit met je merk. En dus eerder geneigd zijn een aankoop te doen of je aan te bevelen. De kunst zit er in deze waarden consistent, en op de juiste manier uit te dragen.

3. Betrokkenheid

Betrokkenheid komt overeen met de binding die klanten met je product, dienst of merk heeft. Ook als je dezelfde waarden deelt, wil niet per definitie zeggen dat klanten het ook zo ervaren. Betrokkenheid is dus de emotionele vertaling van je merk, product of dienst. Klanten moeten deze waarde als het ware voelen. Echt ervaren.

4. Vertrouwen

Vertrouwen in je merk gaat om de mate waarin je bedrijf doet wat het beloofd. En mocht het onverhoopt fout gaan. Dat kan gebeuren. Dat weten klanten ook. Dan willen er op kunnen vertrouwen dat hun probleem op de juiste manier opgelost wordt.
Lock-in's bhoren niet tot de loyaliteitsdrivers. Deze hebben naar onze mening meer te maken met retentie. Minder met intrinsieke klantloyaliteit.

Overstapkosten en andere lock-ins

Vaak zie je ook lock-in's binnen loyaliteitsmodellen. Waardevol is hier geen fan van. Doordat de levensduur van de klant verlengt wordt door een lock-in, wek je de illusie van loyaliteit. Het is echter een economisch trucje. En heeft naar onze mening meer te maken met retentie. Minder met intrinsieke loyaliteit. Wij hebben dan ook de neiging dit buiten beschouwing te laten als we het over klantloyaliteit hebben.

Waardevolle Klantloyaliteit

Waardevol Klantbeleid - Creëren waarde van de klant door bieden waarde voor de klant

Waardevol staat voor het creëren van waarde ván de klant, door het bieden van waarde vóór de klant. Hoe doen wij dat? Gewoon door de klant centraal te stellen. Klanten echt te leren kennen. Een marketingcommunicatiestrategie te ontwikkelen die bij hun past, en te zorgen voor een optimale klantbeleving gedurende de gehele customer journey.

Inzicht in drivers van klantloyaliteit

Waardevol geeft je inzicht in de stand van zaken. Door middel van analyses en onderzoek maakt Waardevol inzichtelijk hoe loyaal je klanten zijn. Zowel in houding als gedrag. Ook geven wij aan welke loyaliteitsdrivers de grootste invloed heeft op klantloyaliteit.

Klantloyaliteit verhogen

Tenslotte adviseert Waardevol welke strategie het meest effectief is om de klantloyaliteit te verhogen. We kijken naar de invloed van de afzonderlijke drivers op de loyaliteit van je klanten. Zowel in houding als gedrag, En geven aan wat je kan doen om loyaliteit te verhogen. Welke acties de meeste impact hebben. Wat je als eerste kan doen. En wat later kan. Zo werk je gericht aan het verhogen van je klantloyaliteit.

Fact-based marketingFact-based

Waardevol stopt niet bij alleen advies. Wij streven naar resultaat. Daarom werken we fact-based. Op basis van data dus. We maken een nulmeting vooraf. Zodat je weet waar je nu staat. En meten de resultaten op een later moment nogmaals. Door de resultaten met de startsituatie te vergelijken, monitoren we de impact van de gekozen strategie. En zo houd je grip op je loyaliteit strategie. Zodat we snel bij kunnen sturen indien nodig.

Zin om te sparren?

Wil je met ons sparren over hoe jij gericht kan werken aan waardevolle klantloyaliteit ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Blijf je liever geïnformeerd

og geen zin in direct contact, maar wel geïnteresseerd in klantloyaliteit en klantgerichte marketingcommunicatie? Volg ons dan via de socials:

Credits

Pictogrammen geinspireerd op, of gemaakt door Undraw.