Meteen naar de inhoud

De 3 voorwaarden voor effectieve segmentatie

Niet ieder segmentatiemodel leidt tot een hogere ROI. Een effectieve segmentatie strategie voldoet aan 3 voorwaarden…

Met een gesegmenteerde marketing en communicatie ben je in staat een effectievere, klantgerichte strategie te ontwikkelen. Echter, niet ieder segmentatiemodel leidt tot een hogere ROI. Er zijn drie voorwaarden waar een effectieve segmentatie strategie aan moet voldoen...

Met segmentatie deel je je markt op in groepenIn mijn vorige blog vertelde ik dat je met segmentatie de markt analyseert en kijkt naar de verschillen, en overeenkomsten. En vervolgens segmenten maakt met verschillende doelgroepen. Bestaande uit gelijk gestemden.

De kenmerken waarop je segmenten indeelt noemen we segmentatie criteria. Het kan zijn dat je verschillende segmentatiemodellen gebruikt binnen je marketing organisatie. Afhankelijk van de fase waarin de doelgroep zich bevindt.

3 voorwaarden voor effectieve segmentatie

Door te segmenteren ben je in staat doelgroep gerichte aanpassingen binnen je marketing en communicatie strategie door te voeren. En zodoende meer waarde te creëeren voor de klant. Een effectieve segmentatie strategie leidt dan ook tot een hoger rendement op je marketing en communicatie investering (ROI). Echter, niet elke indeling is effectief. Hiervoor zal je segmentatiemodel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

1. Homogene groepen

Een van de voorwaarden van een effectief segmentatiemodel is dat de groepen onderling voldoende onderscheidend van elkaar zijn. Binnen de groep echter, voldoet iedereen aan dezelfde kenmerken. Alleen zo kan je een marketing- en communicatiestrategie per groep ontwikkelen waarin iedereen binnen de groep zich aangesproken voelt.

2. Werkbaar model

Er zijn heel veel verschillende manieren om je markt te segmenteren. Maar niet alle segmentatiemodellen leiden tot het gewenste resultaat. Het is van belang dat je segmentatiemodel werkbaar is. Bij het indelen van de groepen, moet je jezelf afvragen met welk doel je segmenteert. Als het marketingcommunicatie betreft zullen de segmentatie criteria die je gebruikt invloed moeten hebben op de uitwerking van je campagnes. Denk hierbij aan criteria die de koopkans bepalen van een bepaald product of dienst. Of criteria die onderscheid maken in tone of voice.

3. Segmenten met voldoende aantallen

Een effectieve segmentatie strategie waarbij de segmenten voldoende groot, werkbaar en homogeen zijn leidt tot een hogere ROIIn de meeste gevallen maak je kleine doelgroep gerichte aanpassingen aan je product of dienst. Of ontwerp je een aantal, te personaliseren versies van je communicatie uiting per segment. Dit zijn extra kosten en is arbeidsintensief.

De uitdaging zit er dan ook in je te beperken tot het meest effectieve segmentatiemodel. Een model waarbij de extra winst op weegt tegen de extra kosten. Te veel kleine groepen, leiden tot onevenredige kosten. En het verschil in conversieratio tussen de groepen zal marginaal zijn. Het is dan ook aan te raden om een evenwicht te zoeken tussen workload, kosten en effectiviteit. En een segmentatiemodel te ontwikkelen waarbij de segmenten voldoende groot zijn. Gewoon omdat het niet loont een strategie op te tuigen voor maar een hele kleine doelgroep.

Verschillende vormen van segmentatie

Met segmentatie creëer je gericht waarde voor je klant. Een effectief segmentatiemodel waarbij de groepen homogeen, werkbaar en voldoende groot zijn, leidt tot een hoger rendement op je marketing en communicatie activiteiten. In mijn volgende blog ga ik dieper in op de verschillende type segmentatie die je kunt doorvoeren en welke criteria hiervoor gebruikt worden.

Over waardevol

Waardevol Klantbeleid - Creëren waarde van de klant door bieden waarde voor de klantWaardevol staat voor het creëren van waarde ván de klant, door het bieden van waarde vóór de klant. Hoe doen wij dat? Gewoon door de klant centraal te stellen. Klanten echt te leren kennen. Een marketingcommunicatiestrategie te ontwikkelen die bij hun past, en te zorgen voor een optimale klantbeleving gedurende de gehele customer journey.

Zin om te sparren?

Wil je met ons sparren over hoe jij je klant centraal kan zetten in je marketingcommunicatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Of blijf je liever op de hoogte

Nog geen zin in direct contact, maar wel geïnteresseerd in klantgerichte marketingcommunicatie? Volg ons dan via de socials:

Credits

Pictogrammen gemaakt door Undraw.