Werkwijze Waardevolle Klanttevredenheid

klanttevredenheidInzicht in tevredenheid en belang

Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden maakt Waardevol  inzichtelijk hoe tevreden klanten zijn over bepaalde producteigenschappen en bijhorende dienstverlening. Daarnaast meten wij hoe belangrijk de klant deze eigenschappen vindt.

Segmenteren naar klanttevredenheid

Op basis van deze twee inzichten deelt Waardevol je klanten op in vier groepen (segmenteren). Wij wijzen aan welke klant in welke groep hoort en geven concreet advies over de beste strategie per segment.

Concreet advies

Waardevol geeft aan welke producteigenschappen gekoesterd, en welke verbeterd moeten worden. Daarbij geeft Waardevol ook aan welke verbeteringen als eerste uitgevoerd moeten worden, en welke iets langer kunnen wachten.

Naast advies over productverbeteringen, geeft Waardevol ook aan welke klanten direct extra aandacht nodig hebben om te voorkomen dat ze weglopen en welke klanten ingezet kunnen worden als ambassadeur om je bedrijf aan te bevelen.

Meer informatie?

Meer weten Waardevolle Klanttevredenheid? Neem dan contact met ons op.